Fundacja Ucz Się Zdrooowia została powołana do życia 7 września 2021 roku w Częstochowie.
Powstała z myślą zwiększania świadomości i edukacji zdrowotnej poprzez właściwe odżywianie i propagowanie zdrowego stylu życia.

Celem Fundacji jest m.in.:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez m.in.:

To na razie tylko część realizacji naszych pomysłów. W przyszłości planujemy, w ramach działalności Fundacji Ucz Się Zdrooowia, poszerzenie zakresu tematyki organizowanych spotkań zarówno tych teoretycznych jak i praktycznych.

Cały statut Fundacji Ucz Się Zdrooowia dostępny jest poniżej

Fundacja Ucz Się Zdrooowia posiada swoją Markę produktów żywieniowych NaZdrooowie.pl

Nasze projekty

W sierpniu 2023 Fundacja Ucz Się Zdrooowia otrzymała od Wojewody Śląskiego status Przedsiębiorstwa Społecznego i w związku z tym mogła złożyć wniosek o wsparcie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

W ramach programu „PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023 – 2025 otrzymała w grudniu 2023 roku łączną kwotę 65 025,51 zł jako dofinansowanie na realizację wsparcia bieżącego i zatrudnienia.

 Informujemy o tym będąc w zgodzie z obowiązkiem informacyjnym określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.), które określa m.in. rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane – zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX podrozdział 5 Regulaminu.

Partnerzy