Fundacja Ucz Się Zdrooowia została powołana do życia 7 września 2021 roku w Częstochowie.
Powstała z myślą zwiększania świadomości i edukacji zdrowotnej poprzez właściwe odżywianie i propagowanie zdrowego stylu życia.

Celem Fundacji jest m.in.:

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez m.in.:

To na razie tylko część realizacji naszych pomysłów. W przyszłości planujemy, w ramach działalności Fundacji Ucz Się Zdrooowia, poszerzenie zakresu tematyki organizowanych spotkań zarówno tych teoretycznych jak i praktycznych.

Cały statut Fundacji Ucz Się Zdrooowia dostępny jest poniżej

Fundacja Ucz Się Zdrooowia posiada swoją Markę produktów żywieniowych NaZdrooowie.pl

Partnerzy